അക്ഷര കൈരളി പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കു തുടക്കം

അക്ഷര കൈരളി പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കു തുടക്കം

കോട്ടയം: സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുഖമാസികയായ 'അക്ഷര കൈരളി'യുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തുടക്കം. ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളെയും പത്താം തരം ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിതാക്കളെയും വാർഷിക വരിക്കാരാക്കും.
പത്താം തരം, ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഏഴാം തരം, നാലാം തരം തുല്യത കോഴ്‌സുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ കാംപയിനും ഇതോടൊപ്പം തുടക്കമായി.  കോട്ടയം ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ തല അവലോകന യോഗത്തിൽ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി എം അബ്ദുൾകരീം അധ്യക്ഷനായി. റീജണൽ കോർഡിനേറ്റർ ദീപ ജയിംസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആർ സിംല, താരാ തോമസ്, ബോബി എബ്രാഹം, ടി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ,പി കെ ബിന്ദു നോഡൽ പ്രേരക്മാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.